Potwierdź swój wybór

Kupujesz: Mikrus 2.1

Aktywując dowolną usługę w ramach infrastruktury Mikrusa, akceptujesz poniższy regulamin i politykę prywatności.

Regulamin i polityka prywatności projektu MIKR.US

 1. Postanowienia ogólne
  1. Usługa MIKR.US polega na udostępnianiu użytkownikom serwerów VPS wraz z usługami pobocznymi za opłatą
  2. Za serwis i usługę odpowiedzialny jest Jakub Mrugalski z firmy "UW-TEAM.org Jakub Mrugalski", NIP: 6821639338
 2. Definicje
  1. Serwer VPS - wirtualna maszyna (lub kontener) z przydzielonymi zasobami, przypisanymi do konkretnego klienta
  2. Klient - osoba która wykupiła dostęp do serwera VPS w ramach projektu MIKR.US
  3. Zasoby - pamięć RAM, SWAP, przepustowość sieci i przestrzeń dyskowa przydzielona klientowi
  4. Sprzedający - firma "UW-Team.org Jakub Mrugalski" reprezentowana przez właściciela firmy
  5. Administratorzy - zespół składający się z osób współpracujących przy projekcie MIKR.US i dbających o poprawne funkcjonowanie usługi
 3. Składanie zamówień
  1. Zamówienia na serwery VPS przyjmowane są jedynie na stronie projektu - https://mikr.us
  2. Podczas składania zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwego imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, na którego po zaksięgowaniu wpłaty wysyłane są dane dostępowe do serwera VPS
  3. Składając zamówienie, użytkownik może posłużyć się kodem zniżkowym w celu obniżenia ceny serwera. Kody takie mogą być ograniczone czasowo jak i ilościowo, a sprzedający nie odpowiada za posługowanie się wygasłymi kodami zniżkowymi
  4. Potencjalny klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za serwer. W tym celu przekierowywany jest do systemu płatności TPAY, gdzie wybiera dogodną dla siebie formę płatności i uiszcza należność za serwer. Kwota należności podana jest na stronie płatności.
  5. Klient może prosić o wystawienie faktury za zrealizowaną usługę, kontaktując się w tym celu ze sprzedającym mailowo (adres podany na stronie głównej projektu)
  6. Dostęp do serwera VPS przydzielany jest klientowi na okres jednego roku
 4. Realizacja dostępu do usługi
  1. Po zaksięgowaniu wpłaty, system wysyła automatyczną wiadomość do klienta z informacjami na temat serwera VPS
  2. Dostęp do serwera VPS realizowany jest za pomocą protokołu SSH. Klient przyjmuje do wiadomości, że po jego stronie leży obowiązek zaopatrzenia się w niezbędne oprogramowanie jak i jego konfiguracja celem nawiązania połączenia z serwerem VPS.
  3. Przydzielony serwer posiada zasoby zdefiniowane w ofercie w momencie składania zamówienia
 5. Reklamacje
  1. Klient może odstąpić od umowy ze sprzedającym w terminie do 14 dni od złożenia zamówienia jeśli uzna, że dostarczony serwer VPS w jakikolwiek sposób nie pokrywa się z ofertą zasobów prezentowanych na stronie projektu.
  2. Sprzedający ma 7 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji
  3. W przypadku uznania reklamacji, serwer VPS klienta jest usuwany wraz ze wszelkimi znajdującymi się na nim danymi, a pobrana opłata za usługę jest zwracana na konto klienta.
  4. Jeśli do usługi wystawiono fakturę VAT, wystawiona zostanie także korekta do tej faktury
  5. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w okresie trwania abonamentu.
 6. Dozwolony użytek
  1. Projekt MIKR.US służy do pogłębiania wiedzy klienta z zakresu programowania i administracji systemami Linux. Klient może jednak wykorzystać go także do hostowania własnych usług niewykluczonych przez niniejszy regulamin
  2. Lista usług zakazanych: serwery gier sieciowych, serwery głosowe (np. TeamSpeak, boty muzyczne Discorda itp), usługi polegające na wydobywaniu lub obrocie kryptowalutami, usługi silnie obciążające zasoby serwera (obliczenia rozproszone, przetwarzanie dużej ilości danych), wszystkie usługi związane z obsługą lub dostępem do sieci P2P (w tym torrent), wszelkie usługi związane z siecią TOR (exit node, relay itp). Lista ta rozszerzona jest o wszelkie inne działalności zabronione przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Lista czynności zakazanych: skanowanie portów, sprawdzanie zabezpieczeń jakichkolwiek serwerów (w tym innych serwerów VPS oferowanych przez sprzedającego), hacking, rozsyłanie mailingów jak i spamu, hostowanie materiałów nielegalnych oraz erotycznych, używanie sieci TOR (w tym bycie exit node, relay node i użytkownikiem), wszelka działalność prowadząca do destabilizacji usług innego podmiotu lub tych należących do sprzedającego. Lista ta rozszerzona jest także o wszelkie nielegalne działania wymienione w kodeksie karnym Rzeczpospolitej Polskiej.
  4. Klient może świadczyć usługi (także komercyjne) z wykorzystaniem infrastruktury projektu MIKR.US swoim użytkownikom. Odpowiedzialność za poczynania użytkowników spoczywa jednak na kliencie.
 7. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Sprzedający przetwarza dane osobowe klienta celem realizacji usługi polegającej na dostarczeniu dostępu do zamówionego serwera VPS (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b z RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f z RODO)
  2. Administratorem danych osobowych jest firma "UW-TEAM.org Jakub Mrugalski", posługująca się numerem NIP 6821639338, posiadająca siedzibę w Miłocicach, a reprezentowana przez właściciela, Jakuba Mrugalskiego
  3. Dane przetwarzane podczas składania zamówienia to: imię, nazwisko, adres mailowy i dane adresowe klienta (przekazywane sprzedającemu przez bank lub pośrednika płatności). Dane te zapisywane są na serwerach firmy Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 (TPAY)
  4. Sprzedający przetrzymuje na swoich serwerach jedynie adres e-mail oraz numer IP klienta, celem umożliwienia mu zalogowania się do panelu sterowania serwerem VPS jak i w celu identyfikacji klienta podczas korespondencji mailowej
  5. Adres e-mail podany przez klienta może być wykorzystywany do przesyłania mu informacji odnośnie statusu realizacji zamówienia, informacji o rozpoczęciu i zakończeniu obsługi awarii jak i do świadczenia podstawowej pomocy technicznej.
  6. Podczas korzystania z usługi, zbierane są dane na temat adresów IP używanych przez klienta. Podyktowane jest to wymogami przepisów Prawa Telekomunikacyjnego (art 182a). Dane te przechowywane są przez wymagany przez prawo czas.
  7. Okres przetwarzania danych osobowych: dane są przetwarzane przez cały okres trwania abonamentu wykupionego przez klienta, a następnie usuwane po rozwiązaniu umowy z klientem
  8. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich modyfikacji jak i może zażądać ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Zaprzestanie przetwarzania danych wiąże się jednak z zaprzestaniem świadczenia usługi, ponieważ niedostępność adresu mailowego uniemożliwi zalogowanie się do niej.
  9. Jeśli klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszaw
 8. Polityka prywatności
  1. Dane osobowe klienta przetwarzane są jedynie przez sprzedającego i pośrednika płatności
  2. Adres e-mail przetrzymywany na serwerach sprzedającego nie jest udostępniany firmom trzecim
  3. Strona internetowa z ofertą jak i panel administracyjny usługi mogą wykorzystywać system ciasteczek (pliki cookie) w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta i umożliwić mu zalogowanie się do usługi za pośrednictwem panelu webowego.
  4. Sprzedający zbiera dane statystyczne na temat klienta za pośrednictwem systemów statystyk (np. Google Analytics) oraz marketingowych (pixele do remarketingu Facebooka)
 9. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedający wraz z administratorami dokładają wszelkich starań, aby wszelkie usługi działające w ramach projektu MIKR.US funkcjonowały prawidłowo
  2. Sprzedający nie gwarantuje żadnego poziomu SLA (Service Level Agreement) świadczenia usługi. Jest to spowodawne charakterem świadczonych usług.
  3. Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność za dane przechowywane na serwerach sprzedającego i to na nim leży obowiązek zapewnienia odpowiedniego backupowania tych danych
  4. Klient przyjmuje do wiadomości, że jego serwer może zostać zablokowany bez ostrzeżenia w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu lub w przypadku wykrycia łamania przez klienta prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej
  5. Sprzedający rezerwuje sobie prawo do okresowego testowania zabezpieczeń serwera klienta (w tym haseł dostępowych) w celu wykrycia zbyt słabych zabezpieczeń. Jeśli sprzedający wykryje nieprawidłowości, zobligowany jest do poinformowania o nich klienta, a w przypadku braku reakcji ze strony klienta, serwer VPS może zostać tymczasowo wyłaczony
  6. Na serwerach sprzedającego działają zautomatyzowane systemy wykrywania nieprawidłowości na serwerach. Mogą one doprowadzić do tymczasowego wyłączenia serwera VPS klienta w przypadku wykrycia np. podatności w systemie, słabego (bądź pustego) hasła dostępowego do usługi itp.
  7. Klientowi nie przysługuje rekompensata finansowa za niedostępność usług
 10. Dane kontaktowe
  1. Preferowaną formą komunikacji ze sprzedającym jest adres mailowy: [email protected]
  2. Kontat z Inspektorem Ochrony Danych w ramach projektu MIKR.US jest możliwy poprzez powyższy adres mailowy.
Opcje dodatkowe:

Twój produkt:

Łącznie: 75zł

W systemie płatności koniecznie podaj prawdziwe i poprawne dane (na maila z płatności wysyłamy dane dostępowe).